TerugNeem nu een abonnement

Abonnee worden is eenvoudig. Ga naar de pagina Contact. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u binnen 48 uur het TeleBusinessBase contract en de factuur.

Na ontvangst van uw betaling verstrekken wij een persoonlijk password aan twee vaste personen die daarvoor binnen uw bedrijf zijn aangewezen. Met dit persoonlijke password wordt direct toegang verkregen tot TeleBusinessBase.

De investering voor een jaarabonnement voor maximaal twee personen binnen één organisatie bedraagt €2.850,- (exclusief BTW).

Het abonnement is strikt persoonsgebonden. Het is dus géén bedrijfsabonnement dat door alle medewerkers kan worden gebruikt. Het password is strikt persoonsgebonden en mag alléén door de twee gemachtigde personen uit uw bedrijf worden gebruikt. Die twee personen dienen ook de continuïteit te waarborgen, eventuele opvolgers hierover te informeren en de algemene voorwaarden na te leven.

Abonnees mogen alle data onbeperkt gebruiken. Het is ten strengste verboden de data door te verkopen, te verhuren of weg te geven (zie ook onze algemene leveringsvoorwaarden).

Samenvatting van voorwaarden

  • Een abonnement voor 12 maanden kan ingaan op ieder gewenst moment.
  • TeleBusinessBase stuurt een factuur plus overeenkomst.
  • Na betaling van een nieuw abonnement stuurt TeleBusinessBase twee passwords.
  • TeleBusinessBase mag alléén door twee personen die in het contract zijn vermeld worden gebruikt.
  • Een abonnement wordt stilzwijgend verlengd indien geen opzegging binnen de opzegtermijn plaatsvindt.
  • Een factuur voor een vernieuwd abonnement wordt tijdig verstuurd en dient binnen 14 dagen te worden betaald.
  • Data mogen nooit doorverkocht, verhuurd of ter beschikking worden gesteld aan derden.
  • Opzegging dient te gebeuren in de 10e maand voor het verstrijken van het abonnementsjaar.
  • Bij misbruik van bovenstaande punten treedt artikel 6.3 van de algemene leveringsvoorwaarden in werking.
 

TitelOmvangType
Algemene voorwaarden239 KB
Terug


Dorpsstraat 61a
2712 AD Zoetermeer
Tel. (079) 343 66 61
Fax. (079) 593 90 02
info@telebusinessbase.nl